Jejak Status

Sila maklum pemprosesan sampel akan mengambil masa selama 2-4 minggu bermula dari tarikh makmal menerima​ kit pengumpulan air liur berdaftar anda.​ Sekiranya anda masih belum mendaftarkan kit ujian, sila daftar di bawah.

Status ujian genetik hanya boleh dijejak bermula dari masa anda menerima dan memaut kit anda.

Daftar

Pendaftaran Kit Tidak Lengkap

Anda belum melengkapkan pendaftaran kit pengumpulan air liur untuk pengguna di bawah. Pilih "Teruskan" untuk melengkapkan pendaftaran.